Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osahingu PALU-TEENUS vallavara tasuta vrandamine AS-le Otep Veevrk
  Otsuse eelnu
 2. Vallavara tasuta vrandamine AS-le EMAJE VEEVRK
  Otsuse eelnu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjri meeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnu kohta
  Otsuse eelnu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Mruse eelnu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu tiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnu
 8. Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneeringu vastuvtmine ja avaliku vljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnu
  Seletuskiri
  Phijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovrkude plaan
 9. Muud ksimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Viisakus algab meist endist. Ka liikluses
Loe edasi...
 
Veevtu kinnistul kahe korteriomandi kirjalik enampakkumine

Palupera vallavalitsus, enampakkumise korraldajana, mb avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks kinnistut (vastavalt korteri suurusele on ka mtteline osa kinnistu tervikust):

Loe edasi...
 
2018 aasta eelarvest rahaeraldiste taotlemine
Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja spordirituste korraldajatel, kes soovivad 2018. aastal rahalist toetust uue valla eelarvelistest vahenditest, esitada taotlused 10. oktoobriks k.a. Palupera Vallavalitsusele, kes edastab taotlused vastavalt siis kas virtuaalses eelarverakenduses VEERA (Elva vald) vi Otep valla eelarve koostajatele. Palume tita taotlemisel vastav vorm.
Toetamise kehtiv kord ja vormid saadaval http://www.palupera.ee/content/view/110/143/ , leheklje all.
 
Miti kla tika
Miti tika
 
Koolitus vanemaealistele
Eakate seminar
 
Eakate terviseseminar
Eakate seminar
 
Kogu kgiviljad korvi
Kgiviljad
Loe edasi...
 
Tulnud hulkuv koer
Tulnud koerTulnud koer

Koera asukoht: Pedajame talu, Astuvere kla, Palupera vald
Tel 56338964

 
20. Tartu Rattamaraton
20. Tartu rattamaraton
 
6. Tartu Linnamaraton
20. Tartu linnamaraton
 
Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneering avalikul vljapanekul
Rngu Vallavolikogu 17.08.17 otsusega nr 28 veti vastu Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneering ja suunati see avalikule vljapanekule, mis  toimub 7.09-7.10.2017 Rngu valla veebilehel ja vallamajas ning avalik arutelu toimub 16.10.2017 kell 11.00 vallamajas.
Loe edasi...
 
Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025
Eelnu avalikustamine
Valminud on Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025 eelnu. Jtmekava eelnuga on kigil soovijatel vimalik tutvuda alates 18.08.2017 kuni 15.09.2017 veebiaadressil www.valgamaa.ee    vi Valgamaa Omavalitsuste Liidu ruumes (Kesk 11, Valga Raekoja I korrusel).
Kirjalikke ettepanekuid ja vastuviteid saab esitada kuni 14.09.2017 Valgamaa Omavalitsuste Liidu aadressile: Kesk 11, Valga 68203 vi e-posti teel: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud .
Jtmekava arutamiseks toimub avalik istung 15.09.2017.a kell 15.00 Valga Raekojas, Kesk 11, Valga.

 
Tervise Arengu Instituut paneb la alla liikumisele Septembris ei joo.
Septembris ei joo

Sellest ndalast alustas Tervise Arengu Instituut (TAI) Karl-Erik Taukari ja Kristel Aaslaiu abiga inimeste kaasamist kampaaniasse Septembris ei joo. Kampaania kutsub inimesi septembrikuus alkoholi tarvitamisest loobuma, et proovida alkoholivaba elu.

Loe edasi...
 
Internet Koju
Eesti Andmesidevrk
 • Projekti kigus tuuakse valguskaabel kigile soovijatele koju vi tkohta.
 • Vrguga liitumise tasu he maja kohta lheb soovijale maksma 150 EUR (kortermaja puhul 150 EUR trepikoja kohta)
 • Projektiga saavad liituda soovijad nii maal kui ka linnas, kui majas puudub valguskaabli hendus.
 • Projekti eesmrk on tuua tulevikukindel kiire ja stabiilne internetihendus kigile tarbijatele Plvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Vrumaal. Projekt on suunatud tarbijatele, kellel tna internetihendus puudub vi on see mitterahuldava kvaliteedi vi hinnaga.
 • Projekti arendaja on MT Eesti Andmesidevrk, teenust hakkavad osutama konkurentsi tingimustes Eesti sideettevtted. Registreeri juba tna oma soov lehel http://www.internetkoju.ee/
Lisainfo veebilehelt internetkoju.ee vi kohalikust omavalitsusest.
 
Palupera valla lipp Elbrusel
Elbrusel

26. juulil 2017 kl.10.40 judis Palupera vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas Euroopa krgeimale punktile - Elbruse lnetippu, 5642 m krgusel. Lehvis Palupera valla lipp! Elagu Palupera!

 
Palupera valla lipp XII noorte laulu- ja tantsupeol
Laulupeol

Palupera valla lipp XII noorte laulu- ja tantsupeo MINA JN rongkigus. Ja taas viis lipu peole volikogu esimees Vambola Sipelgas.

Laulupeol
 
Programm Kainem ja tervem Eesti

Programmi Kainem ja tervem Eesti eesmrk on alkoholi liigtarvitamise ja sellega kaasnevate kahjude vhendamine. Programmi raames tegeleme jrgmiste teemadega:

 1. alkoholi liigtarvitamise ennetamine;
 2. alkoholitarvitamise hirega patsientidele tnapevaste ravivimaluste tagamine;
 3. avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise hire olemusest ja ravivimalustest.
Loe edasi...
 
Info Hellenurme ja Palupera klade veeteenuse tarbijale

Hellenurme ning Palupera klade teeninduspiirkondades hakkas 01.04.2017 kuupevast tarbijatele kehtima AS-le Emaje Veevrk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 /m3 koos kibemaksuga. Tasu vetud vee eest on 1,463 /m3 koos kibemaksuga ning tasu reovee rajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850  m3 koos kibemaksuga.

Loe edasi...
 
Jtmeveo teenustasud alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni

AS-i Eesti Keskkonnateenused segaolmejtmete veo teenustasud Palupera vallas alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni (jtmekoti hind endine, lejnutel tus 17%). Jrgmisest aastast uue riigihanke- jrgne vedaja ja hinnad.

Kategooria jtmemahuti suurus m Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest ilma kibemaksuta () Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest koos kibemaksuga ()
Jtmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16
 
Uus Elva vald Facebookis

Meie uue Elva valla ametlik leheklg on see-https://www.facebook.com/valdelva/

 
<< Algus < Eelmine 1 2 Jrgmine > Lpp >>